Hala AXIS 2008-2016

Preview
Inaugurare Hala Axis - Invitati - 2/21
Inaugurare Hala Axis - Invitati - 2/21 Inaugurare Hala Axis - Invitati - 3/21 Inaugurare Hala Axis - Invitati - 4/21 Inaugurare Hala Axis - Invitati - 5/21
Inaugurare Hala Axis - Bradul nostru de Craciun - 6/21 Inaugurare Hala Axis - Invitati - 7/21 Inaugurare Hala Axis - Premiu acordat colaboratorilor - 8/21 Inaugurare Hala Axis - Premiu acordat colaboratorilor - 9/21
Inaugurare Hala Axis - Premiu acordat colaboratorilor - 10/21 Inaugurare Hala Axis - Premiu acordat colaboratorilor - 11/21 Inaugurare Hala Axis - Premiu acordat colaboratorilor - 12/21 Inaugurare Hala Axis - Premiu acordat colaboratorilor - 13/21